VÅR VISJON


Siden industrialiseringen av Stavanger på 1800-tallet, har stedet som i dag utgjør Sverdrupskvartalet ligget i et brytningspunkt mellom småhusbyen og industribyen. Prosjektets ambisjon er å bygge et mangfold av funksjoner, omsatt i variert form og arkitektur.

Utviklingen av Sverdrupskvartalet er et samarbeid mellom Aton, Base Bolig og LPO Arkitekter. Ny reguleringsplan for Sverdrupskvartalet ventes å bli vedtatt av Stavanger kommunestyre i løpet av høsten 2023.

KONTAKTPERSONER


Prosjektleder Aton

TOMMY MADLAND

Telefon: 990 12 858
E-post: tommy@aton.no

Prosjektleder Base

ODD-ARE NJÅ

Telefon: 913 08 286
E-post: oan@basebolig.no

Informasjonsansvarlig

LARS PETTER EINARSSON

Telefon: 900 57 135
E-post: lpe@basegruppen.no

Utbygger Greve Herman Wedel AS eies av Aton AS (50 %), Base Bolig AS (25 %) og Base Property AS (25 %).